Weryfikacja klientów (KYC)

Kontrola KYC (Know Your Customer – Poznaj swojego klienta) jest obowiązkową procedurą dla instytucji zobowiązanych takich jak banki czy inne instytucje finansowe. Ma ona zapewnić przestrzeganie obowiązującego prawa, a także chronić klientów przed działaniami przestępczymi takimi jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

W CERI działamy w tej dziedzinie od 2014 roku, realizując procesy dla klientów krajowych i międzynarodowych. Nasz zespół KYC to około 200 pracowników - analityków, ekspertów i menedżerów ds. jakości, obsługujących tysiące klientów firmowych każdego miesiąca z różnych krajów.

Jak możemy Ci pomóc?

Analiza i pozyskiwanie danych i dokumentacji

Weryfikacja dokumentów pod kątem formalnym, ocena spójności i kompletności danych, wyjaśnianie rozbieżności. Sprawdzamy dokumenty rejestrowe, charakter działalności, sprawozdania finansowe.

Budowanie struktury właścicielskiej i identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (UBO/SBO)

Identyfikacja UBO/SBO nawet w złożonych strukturach, gromadzenie dowodów posiadania własności na wszystkich poziomach i w różnych jurysdykcjach.

Screening manualny i automatyczny

Screening przy użyciu Dow Jones/Factiva/WLF Actimize/RDC/Lexis Nexis. Obsługa alertów związanych z sankcjami, negatywnymi informacjami (AME), osobami eksponowanymi politycznie (PEP), osobami na czarnych listach, w tym PnG.

Czynności okołoprocesowe

Kontakt z klientem końcowym (Client Outreach), kontrola jakości 4-eye oraz post factum Quality Assurance, eskalacje do działów prawnych Compliance / KYC Advisory, NRD monitoring, eksperckie konsultacje przy tworzeniu i aktualizacji procedur KYC, backlog/ post-audit remediation, tłumaczenia (angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, francuski, włoski, rosyjski, czeski, słowacki, holenderski, węgierski, ukraiński).

Ocena ryzyka

Kategoryzacja ryzyka (niskie, średnie, wysokie): - Ryzyko prawne (ryzyko naruszenia przepisów dotyczących sankcji) - Ryzyko regulacyjne (ryzyko niespełnienia oczekiwań regulacyjnych) - Ryzyko utraty reputacji (ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wad prawnych lub regulacyjnych).

Eksperckie wsparcie biznesu

Wspieranie klientów w projektach strategicznych i technicznych, w optymalizacji i upraszczaniu ich modelu operacyjnego, włączając w to rozwiązania automatyzacji Smart Automation.

Poznaj swojego klienta

Klucz do bezpiecznej współpracy biznesowej

Praca naszych analityków polega na przeprowadzaniu analizy i oceny klientów, aby zidentyfikować ich tożsamość, ocenić ryzyko związane z ich działalnością i sprawdzić, czy zebrana dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Kompletowany zbiór danych i informacji składa się na aktualny stan wiedzy o kliencie, jego wiarygodności i profilu transakcyjnym.

Wyniki analizy są podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu, kontynuacji lub zakończeniu współpracy z klientem. Weryfikacja Know Your Customer zapewnia ochronę naszych klientów przed nieuczciwymi podmiotami, przed ryzykiem operacyjnym i prawnym, a tym samym jest gwarantem dobrej reputacji firmy.

Atuty dla Twojego biznesu

  • Wieloletnia praktyka: Nasza wiedza w obszarze KYC/AML/CFT oraz doświadczenie zdobywane przez lata procesowania tysięcy nawet najbardziej skomplikowanych i wymagających przypadków, wnosi konkretną wartość dodaną i czyni nas cennym partnerem dla banków, które z nami współpracują.  
  • Zespół ekspertów: Naszą silną stroną są ludzie i ich kompetencje – mówimy w 11 językach obcych, a nasi analitycy posiadają uznane na rynku certyfikaty i szkolenia takie jak ACAMS, Lysis Financial, ICA, ASPEN Olivier Gnyp CFE. 
  • Szybki start: Przybliżony czas wdrożenia od decyzji o podjęciu współpracy wynosi od 3 miesięcy wzwyż w zależności od zakresu zlecanych usług. 

Zapewniamy

  • Rozwiązania end-to-end: od monitorowania dat okresowej weryfikacji (NRD – next-review-date monitoring) i inicjacji procesu KYC dla nowych klientów (onboarding), poprzez weryfikację cykliczną, zarządzenie zmianą w trakcie cyklu życia klienta, aż do zakończenia relacji z klientem (offboarding klienta firmowego). Ponadto, wykonujemy czynności kontroli jakości (QC/QA), pomagamy w realizacji backlogu oraz naprawie błędów po audycie (post-audit remediation).
  • Standardowe czynności w procesie weryfikacji klienta: pozyskiwanie informacji i dokumentów o kliencie z różnych źródeł, w tym bezpośrednio od klientów, identyfikacja tożsamości (ID&V), pozyskiwanie informacji o źródle środków (SOW/SOF), przeprowadzanie screeningu, budowanie struktur właścicielskich i ustalanie beneficjentów rzeczywistych (UBO/SBO), weryfikacja FATCA/CRS.
  • Niestandardowe procesy: dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając elastyczność i kompleksową obsługę zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

Współpracuj z CERI

Nasza filozofia opiera się na skuteczności, elastyczności i odpowiedzialności, co przekłada się na sukces naszych partnerów i naszego zespołu.