Finansowanie handlu (TPC)

Specjalizujemy się w procesowaniu instrumentów finansowania handlu tj. akredywa oraz inkaso. Występujemy zarówno w roli banku eksportera oraz importera. Proces jest realizowany end-to-end, poczynając od otrzymania wiadomości MT700/710 od banku otwierającego i zaawizowania jej do banku eksportera, przez weryfikację dokumentów, aż do wykonania płatności/finansowania.

Każdy z etapów podlega dodatkowo wnikliwiej analizie pod kątem oceny Compliance. W procesie akredytywy największym wyzwaniem jest etap sprawdzania dokumentów za zgodność z warunkami akredytywy oraz UCP600.

100 Pracowników w zespole

400+ Akredytyw miesięcznie

500+ Setów miesięcznie

24+ Godzin na zmiany procesowe

Awizacja

Weryfikacja zapisów akredytywy pod kątem zgodności z procedurami banku oraz przepisami UCP600. Bukowanie zobowiązania banku we współpracy z instytucjami finansowymi – przedstawicielami banku odpowiedzialnymi za linie kredytowe.

Weryfikacja dokumentów

Sprawdzanie dokumentów zaprezentowanych pod akredytywą za zgodność z akredytywą/zmianą oraz przepisami UCP oraz ISBP.

Dokonywanie płatności oraz finansowań

Analizując szczegółowo całą akredytywę, sprawdzając warunki i możliwości, dokonujemy zapłaty za towar będący jej przedmiotem. Oferujemy płatności zagraniczne w różnych walutach z zachowaniem odpowiedniej ścieżki płatniczej.

Finansowanie dla aplikanta (Postfinancing)

Na życzenie aplikanta, po ustaleniu odpowiednich warunków jesteśmy w stanie zapewnić środki na natychmiastową zapłatę do beneficjanta na zasadzie udzielenia kredytu na bardzo preferencyjnych warunkach.

Obsługa płatność jako „bank trzeci”

Dokonuje płatności jako tzw. „trzeci bank”, niejako poza akredytywą. Działamy wówczas na podstawie autoryzacji z banku aplikanta i zlecenia płatności z banku beneficjenta, rozliczając przy tym wszystkie niezbędne opłaty i zachowując odpowiednią dla danego banku ścieżkę płatniczą.

Procesowanie inkasa

Wprowadzanie danych do systemów na podstawie wniosku eksportera lub jego banku. Przygotowanie listów do wysyłki dokumentów. Pilnowanie terminu płatności. Rozliczenie kosztów oraz dokonanie płatności do eksportera lub jego banku.

Atuty dla Twojego biznesu

  • Szybkie wdrażanie pracowników: Mamy wypracowany schemat szkoleń, który pozwala na natychmiastowe przygotowanie nowych pracowników do pracy w Trade Finance w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania.  
  • Stały rozwój wiedzy: Ciągle zwiększamy naszą wiedzę, zdobywając certyfikat CDCS, uczestnicząc w prestiżowej konferencji ICC w Wiedniu oraz korzystając z szkoleń prowadzonych przez Pavla Andrle.  
  • Elastyczny czas wdrożenia: Nasza gotowość do współpracy pozwala na szybkie rozpoczęcie działań, z typowym czasem wdrożenia wynoszącym od 3 miesięcy w górę, dostosowanym do zakresu usług. 

Odpowiadamy na następujące wyzwania

  • Jak wystawić dokumenty pod akredytywę? 
  • Jak efektywnie procesować akredytywę? 
  • Gdzie znaleźć specjalistów Trade Finance? 
  • Jak zminimalizować ryzyko operacyjne w ramach procesu L/C? 
  • Jak procesować inkaso/collection? 
  • Jak wystawić akredytywę? 
  • Gdzie efektywnie wyoutsourcować procesy Trade Finance? 

Współpracuj z CERI

Nasza filozofia opiera się na skuteczności, elastyczności i odpowiedzialności, co przekłada się na sukces naszych partnerów i naszego zespołu.