Procesy HR & BHP

Obsługujemy różnorodne zadania związane z procesami zatrudnienia pracowników w firmie. Wykonywane czynności wynikają zarówno z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatkowych, jak i z wewnętrznych regulacji pracodawcy. Procesy te mają charakter cykliczny, wymagają zgodności z obowiązującymi przepisami oraz muszą być zrealizowane w ściśle określonych terminach. Nasze usługi są elastycznie dostosowywane do ewoluujących potrzeb pracodawcy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług kadrowo-płacowych dla klientów, co pozwala nam na skuteczne dostarczanie profesjonalnych rozwiązań.

Jak możemy Ci pomóc?

Administracja kadrowo-płacowa

Rejestracja danych w systemach ERP, w tym zatrudnienia, zmiany w przebiegu zatrudnienia, dane ubezpieczeniowe, oświadczenia płacowe, ewidencja nieobecności i czasu pracy.

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Zakładanie i aktualizacja akt osobowych w wersji papierowej.

Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej

Umowy o pracę, aneksy, świadectwa pracy, zaświadczenia, skierowania na badania medycyny pracy.

Naliczanie wynagrodzeń

Sporządzanie list płac, rozliczeń podatkowych i ZUS.

Obsługa benefitów

Rejestracja zgłoszeń, zmian dla benefitów pracowniczych np. opieka medyczna, karty sportowe, dofinansowanie posiłków, PPK, PPE, ubezpieczenia.

Usługi BHP

 • Szkolenia BHP
 • Wypadki, ryzyko zawodowe oraz bezpieczeństwo i komfort pracy
 • Analizy stanu BHP.
 • Atuty dla Twojego biznesu

  • Optymalizacja zasobów i kosztów: Odciążenie pracodawcy od pracochłonnych czynności związanych z procesami kadrowo-płacowymi, usprawnienie procesów 
  • Zgodność z przepisami: Doświadczony zespół na bieżąco aktualizuje wiedzę merytoryczną. Ponadto w dokumentach stosujemy odpowiednie klauzule i zbieramy tylko niezbędne informacje. 
  • Poprawność i terminowość: Procedury weryfikacji, monitorowanie terminów 
  • Nowoczesne narzędzia informatyczne: System wspierający digitalizację procesów kadrowych, np. elektroniczny obieg wniosków urlopowych, udostępnianie danych pracowniczych w portalu 
  • Elastyczność: Dostosowujemy się do zmiennych potrzeb klienta: praca z priorytetami, przejmowanie dodatkowych akcji specjalnych, aktualizacja procedur. 

  Współpracuj z CERI

  Nasza filozofia opiera się na skuteczności, elastyczności i odpowiedzialności, co przekłada się na sukces naszych partnerów i naszego zespołu.