Payments & Credits

Od 2014 roku specjalizujemy się w różnorodnych operacjach bankowych. Obejmują one obszar transakcji płatniczych, kredytów konsorcjalnych, uzgadniania kont, transakcji pieniężnych i walutowych (FX/MM), a także wprowadzania i autoryzacji danych finansowych. Nasza praca wymaga znajomości procedur w zakresie Anti-Money-Laundering (AML)/Ryzyka Bankowego/Clean Payments Policy. Obsługujemy również transakcje wrażliwe, z dostępem do poufnych informacji, świadcząc usługi dla wiodących korporacji z całego świata.

Dzięki zróżnicowaniu podejmowanych zadań posiadamy rozległą i aktualną wiedzę dotyczącą technicznych i prawnych aspektów działania banku. Obsługą obszaru transakcji i płatności zajmuje się zespół ponad 100 pracowników, w skład którego wchodzą zarówno konsultanci, specjaliści oraz doświadczeni eksperci.

Jak możemy Ci pomóc?

Transakcje płatnicze

Ręczna realizacja end-to-end elektronicznych przelewów w tym m.in. SEPA, zaczynająca się od otrzymania zlecenia przelewu na dedykowaną skrzynkę mailową, sprawdzenie umowy/podpisów, dalsze sprawdzenie poprawności danych na zleceniu. Poprzez prowadzenie i autoryzację transakcji, wypuszczenie jej z limitu i porównaniu na koniec dnia ilości wprowadzonych transakcji z ilością zleceń. Aż po elektroniczną archiwizację, zlecenia/płatności i sprawdzenia sald na kontach wewnętrznych oraz nostro.

Obsługa kredytów konsorcjalnych

Kompleksowa obsługa kredytów konsorcjalnych pod względem operacyjnym i administracyjnym (zarówno w roli kredytodawcy, jak i agencji kredytowej). Obsługa płatności w obrębie całego cyklu życia umowy konsorcjalnej.

Uzgadnianie kont

Uzgadnianie wykonanych płatności na kontach nostro zgodnie z przyjętymi kryteriami i limitami różnic. Przetwarzanie otwartych pozycji wymagających wyjaśnienia, raportowanie do klienta.

Transakcje FX/MM

Przetwarzanie transakcji na rynku pieniężnym i walutowym np. wymiany walut, jak również wprowadzanie i rozliczenie kredytów instrumentów pochodnych. Proces realizowany end to end od otrzymania zlecenia od RM/bezpośrednio klienta przez wprowadzenie, autoryzację, ręczny przelew środków. Aż do wysyłania potwierdzeń transakcji do klientów i archiwizację wszelkich dotyczących jej dokumentów.

Wprowadzanie i autoryzacja danych finansowych

Wprowadzanie i autoryzacja codziennych kursów wymiany walut, wycen akcji, metali szlachetnych. Aktualizowanie danych klientów w systemach informatycznych banku np. adresy, kontakty, nazwy, struktura firm/spółki córki. Zakładanie i wprowadzanie zmian na instrumentach finansowych np. Bond, T-bill.

Atuty dla Twojego biznesu

  • Profesjonalizm: Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać usługi o najwyższym standardzie, zachowując restrykcyjne procedury.  
  • Rozwój: Nasi pracownicy używają języka angielskiego i niemieckiego w codziennej pracy oraz podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju, jak i poza granicami. 
  • Optymalizacja: W celu przejęcia nowych procesów potrafimy wykorzystać naszą wiedzę w zakresie ich optymalizacji i harmonizacji.  
  • Przemyślany start: Przybliżony czas wdrożenia procesu, począwszy od decyzji o współpracy wynosi 6 miesięcy wzwyż, w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania usługi. 

Odpowiadamy na następujące wyzwania

  • Jak zintegrować outsourcing transakcji płatniczych z optymalizacją procesu? 
  • Czy outsourcing procesów bankowych zapewnia bezpieczeństwo? 
  • Czy outsourcing poza grupę kapitałową jest korzystny? 
  • Jak podnieść efektywność procesów w banku? 
  • Jak zwiększyć bezpieczeństwo operacyjne w pracy zdalnej? 
  • Czy administrację kredytową można powierzyć outsourcingowi? 

Współpracuj z CERI

Nasza filozofia opiera się na skuteczności, elastyczności i odpowiedzialności, co przekłada się na sukces naszych partnerów i naszego zespołu.