Polityka Prywatności

Wskazówki dotyczące ochrony danych dla klientów i innych osób, których dane dotyczą1

Poniższe informacje mają na celu zapoznać Państwa z kwestiami związanymi z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz z Państwa prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych. To jakie dane są szczegółowo przetwarzane i w jakim zakresie są wykorzystywane zasadniczo zależy od wnioskowanych lub uzgodnionych usług, zatem nie wszystkie fragmenty niniejszej informacji będą Państwa dotyczyły.

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. CERI International Sp. z o. o. traktuje ochronę Państwa danych bardzo poważnie i przestrzega zasad ochrony danych, w szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy osoba, której dotyczą, wyrazi zgodę, gdy są one niezbędne do realizacji umowy lub na których przetwarzanie zezwala lub których przetwarzania wymaga RODO albo inna ustawa zapisywania plików cookies.

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

CERI International Sp. z o. o.
Wersalska 6
91-203 Łódź
lp.irec@gnitekram

Mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem:

Piotr Maślak
Inspektor Ochrony Danych
CERI International Sp. z o. o.
lp.irec@doi

Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Dane osobowe są zasadniczo pobierane w wymaganym technicznie zakresie. W żadnym przypadku pobrane dane nie są przekazywane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą. Poniższe oświadczenia umożliwią Państwu wgląd w to, w jaki sposób CERI International Sp. z o. o. (w dalszej treści CERI) zapewnia tę ochronę i jaki rodzaj danych na stronach internetowych jest pobierany, przetwarzany i wykorzystywany oraz w jakim celu.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) oraz na jakiej podstawie prawnej?

Protokołowanie

CERI automatycznie pobiera i zapisuje w plikach dziennika na serwerze niektóre z przekazywanych zwyczajowo przez przeglądarkę danych, o ile Państwa przeglądarka je przygotuje. Dane te nie mogą być przez CERI przyporządkowywane do określonych osób ani nie będą łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Pliki cookies

CERI oświadcza, że na stronie www.ceri.pl i innych należących do CERI, używamy cookies. Korzystając z tych stron internetowych, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.

Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.ceri.pl  i innych należących do CERI mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez CERI pliki cookies:

  • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
  • „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer nazywany adresem protokołu internetowego (adres IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem.

Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies poprzez określenie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy przy tym pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookies niektóre elementy witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w dowolnym czasie cofnąć. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o zgodzie udzielonych nam przed obowiązywaniem RODO, a więc przed 25 maja 2018 r. Proszę mieć na uwadze, że cofnięcie jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie dotyczy przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem.

Postępowanie w przypadku braku informacji

Jeżeli potrzebują Państwo informacji, których nie znaleźli Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji, proszę się zwrócić bezpośrednio do inspektora ochrony danych CERI.

 


1 – np. pełnomocników, osób zainteresowanych produktami, nie-klientów takich jak np. przewłaszczających