Polityka Prywatności

Wskazówki dotyczące ochrony danych dla klientów i innych osób, których dane dotyczą1

Poniższe informacje mają na celu zapoznać Państwa z kwestiami związanymi z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz z Państwa prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych. To jakie dane są szczegółowo przetwarzane i w jakim zakresie są wykorzystywane zasadniczo zależy od wnioskowanych lub uzgodnionych usług, zatem nie wszystkie fragmenty niniejszej informacji będą Państwa dotyczyły.

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. CERI International Sp. z o. o. traktuje ochronę Państwa danych bardzo poważnie i przestrzega zasad ochrony danych, w szczególności przepisów ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy osoba, której dotyczą, wyrazi zgodę, gdy są one niezbędne do realizacji umowy lub na których przetwarzanie zezwala lub których przetwarzania wymaga RODO albo inna ustawa zapisywania plików cookies.

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Podmiotem odpowiedzialnym jest:

CERI International Sp. z o. o.
Wersalska 6
91-203 Łódź
info@ceri.pl

Mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem:

Piotr Maślak
Inspektor Ochrony Danych
CERI International Sp. z o. o.
iod@ceri.pl

Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Dane osobowe są zasadniczo pobierane w wymaganym technicznie zakresie. W żadnym przypadku pobrane dane nie są przekazywane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą. Poniższe oświadczenia umożliwią Państwu wgląd w to, w jaki sposób CERI International Sp. z o. o. (w dalszej treści CERI) zapewnia tę ochronę i jaki rodzaj danych na stronach internetowych jest pobierany, przetwarzany i wykorzystywany oraz w jakim celu.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) oraz na jakiej podstawie prawnej?

Protokołowanie

CERI automatycznie pobiera i zapisuje w plikach dziennika na serwerze niektóre z przekazywanych zwyczajowo przez przeglądarkę danych, o ile Państwa przeglądarka je przygotuje. Dane te nie mogą być przez CERI przyporządkowywane do określonych osób ani nie będą łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Pliki cookies

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe okazjonalnie stosujemy pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są archiwizowane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Służą one do optymalizowania naszej oferty, tak aby była ona przyjazna, efektywna i bezpieczna.

W plikach cookies nie są zapisywane hasła. Większość stosowanych przez nas plików cookies to tak zwane sesyjne pliki cookies. Po zakończeniu Państwa wizyty pozostają one przez pewien czas zapisane, a następnie są nadpisywane lub usuwane przez klienta (np. Państwa komputer PC czy tablet). Nasze pliki cookies nie doprowadzą do żadnych szkód na Państwa urządzeniach i nie zawierają wirusów.

W celu ciągłego doskonalenia usług i użyteczności serwisu internetowego www.ceri.pl oraz profili na mediach społecznościowych (Facebook, Instagram oraz LinkedIn) nasza firma korzysta z narzędzi do analityki internetowej Google Analytics udostępnianego przez firmę Google, Inc. (Google) oraz Piksel Facebook (Facebook wraz z jego produktami). .

Pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. o czasie rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz o tym, czy użytkownik odwiedził już kiedyś naszą stronę WWW i z jakiej witryny na nią trafił.

Typy plików cookies Google Analytics:

 •  _UTMA: TEN TYP JEST ZAPISYWANY W PRZEGLĄDARCE PODCZAS PIERWSZEJ WIZYTY NA DANEJ STRONIE. JEŚLI TEN PLIK ZOSTAŁ USUNIĘTY Z PRZEGLĄDARKI, A UŻYTKOWNIK PÓŹNIEJ WSZEDŁ NA DANĄ STRONĘ, TO NOWY PLIK _UTMA JEST ZAPISANY POD NOWYM ID. WYGASA PO OKRESIE 2 LAT. PLIK JEST AKTUALIZOWANY PRZY KAŻDORAZOWYM PRZESŁANIU DANYCH DO GOOGLE ANALYTICS.
 • _UTMB: TEN TYP JEST TWORZONY PO TO, ABY IDENTYFIKOWAĆ SESJĘ UŻYTKOWNIKA NA DANEJ STRONIE. JEŚLI PRZEGLĄDARKA NIE ODNAJDUJE TEGO PLIKU, JEST ON ZAPISYWANY JAKO NOWA SESJA. WYGASA PO UPŁYWIE 30 MINUT. PLIK JEST AKTUALIZOWANY PRZY KAŻDORAZOWYM PRZESŁANIU DANYCH DO GOOGLE ANALYTICS.
 • _UTMC: TEN TYP OKREŚLA, CZY ZAPISAĆ DANĄ SESJĘ JAKO NOWĄ DLA TEGO UŻYTKOWNIKA. WYGASA W MOMENCIE OPUSZCZENIA STRONY. PLIK JEST AKTUALIZOWANY PRZY KAŻDORAZOWYM PRZESŁANIU DANYCH DO GOOGLE ANALYTICS.
 • _UTMZ: TEN TYP JEST UŻYWANY W CELU OBLICZENIA CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ SPOSOBU WCHODZENIA NA STRONĘ INTERNETOWĄ (BEZPOŚREDNIO CZY POPRZEZ LINK REFERENCYJNY, OKREŚLA TEŻ, JAKI RODZAJ WYSZUKIWARKI BYŁ UŻYWANY). WYGASA PO UPŁYWIE 6 MIESIĘCY. PLIK JEST AKTUALIZOWANY PRZY KAŻDORAZOWYM PRZESŁANIU DANYCH DO GOOGLE ANALYTICS.
 • _UTMT: TEN TYP SŁUŻY DO PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ UZYTKOWNIKÓW ORAZ GENEROWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH RUCHU W WITRYNIE.
 • _UTMZ: TEN TYP JEST UŻYWANY DO IDENTYFIKOWANIA ŹRÓDŁA RUCHU NA STRONE LUB KAMPANII, W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O TYM, W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK TRAFIŁ NA STRONĘ.

Informacje na temat korzystania z witryny przez użytkownika zawarte w plikach cookies (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Typy plików cookies LinkedIn:

 • _UTMA, _UTMB, _UTMC, _UTMZ, _UTMT, _UTMZ WSPÓŁDZIELONE Z SERWISEM GOOGLE.
 • UID, UIDR: TYPY PLIKÓW MAJĄCE NA CELU ANALIZY WYSZUKIWAŃ ORAZ TARGETOWANIA ODPOWIEDNICH UŻYTKOWNIKÓW. DOSTAWCĄ USUGI JEST SCORECARD RESEARCH.

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer nazywany adresem protokołu internetowego (adres IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy.

Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów aktywności użytkowników w obrębie witryny na potrzeby operatorów tej witryny, a także do świadczenia innych usług związanych z aktywnością użytkowników w witrynie.

Google może udostępnić te informacje osobom trzecim, np. w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub przetworzenia tych informacji dla Google.

Google nie będzie powiązywać adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies poprzez określenie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy przy tym pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookies niektóre elementy witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.

Użytkowanie tej witryny jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przetwarzanie jego danych przez Google dla celów i potrzeb opisanych powyżej.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, w tym z jego funkcji związanych z marketingiem – chodzi tutaj o usługę analizy sieciowej Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, czyli zapisywane na Państwa komputerze pliki tekstowe umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Google Analytics działa wyłącznie z aktywowaną anonimizacją IP (tzw. IP masking). Oznacza to, że adres IP użytkownika Google jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych porozumieniem dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy np. dojdzie do awarii technicznych w Europie, pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

W przypadku stosowanej przez Google metody anonimizacji IP pełny adres IP nigdy nie jest zapisywany na dysku twardym, ponieważ cała anonimizacja odbywa się prawie bezpośrednio po otrzymaniu żądania w pamięci roboczej. Przekazany przez przeglądarkę użytkownika adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

Na zlecenie administratora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu analizy sposobu korzystania przez państwa ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, by sporządzać raporty aktywności na stronach internetowych i świadczyć na rzecz administratora strony dalsze związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu usługi, w szczególności funkcje wyświetleń reklamy, a także raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań.

Google może przekazywać posiadane dane osobom trzecim, jeżeli będzie to wymagane prawnie lub jeżeli osoby trzecie będą przetwarzały te dane z polecenia Google, jednak w tym celu w żadnym wypadku nie będą stosowane dane osobowe.

W raportach Google Analytics dotyczących cech demograficznych i zainteresowań (takie jak np. grupy wiekowe lub grupy zainteresowań) stosowane będą dane uzyskane przez Google dzięki dopasowanej do zainteresowań reklamie oraz dane pochodzące oferentów trzecich.

Mogą Państwo uniknąć zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że w tym przypadku nie będą mogli Państwo ewentualnie móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych w pełnym zakresie.

Ponadto mogą Państwo uniknąć gromadzenia danych utworzonych poprzez pliki cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem dodatku do przeglądarki:

Pobierz i zainstaluj dodatek do przeglądarki Google

Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Zostanie utworzony plik cookie „opt-out”, uniemożliwiający przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania tej strony internetowej:

Dezaktywuj Google Analytics

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ochrony danych i korzystania z nich znajdą Państwo na stronie https://www.google.de/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Informujemy, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics korzysta z kodu „anonymizeIp”, co ma na celu zapewnienie zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP masking).

Piksel Facebook

Jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Stosujemy go aby emitować reklamy wśród właściwej grupy odbiorów oraz mieć możliwość pomiaru wyników reklamy – ich skuteczności. Jakie przysługują mi prawa ochrony danych?

CERI przetwarza dane osobowe na podstawie ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Poniższe informacje zawierają szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych.

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo:

 • DO INFORMACJI O DANYCH ZGODNIE Z ART. 15 RODO,
 • PRAWO DO POPRAWIENIA DANYCH ZGODNIE Z ART. 16 RODO,
 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH ZGODNIE Z ART. 17 RODO,
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH ZGODNIE Z ART. 18 RODO,
 • PRAWO DO MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA DANYCH WYNIKAJĄCE Z ART. 20 RODO,
 • PRAWO DO SPRZECIWU WYNIKAJĄCE Z ART. 21 RODO.

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo w dowolnym czasie cofnąć. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o zgodzie udzielonych nam przed obowiązywaniem RODO, a więc przed 25 maja 2018 r. Proszę mieć na uwadze, że cofnięcie jest skuteczne dopiero na przyszłość i nie dotyczy przetwarzania, jakie miało miejsce przed cofnięciem.

Postępowanie w przypadku braku informacji

Jeżeli potrzebują Państwo informacji, których nie znaleźli Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji, proszę się zwrócić bezpośrednio do inspektora ochrony danych CERI.

 


1 – np. pełnomocników, osób zainteresowanych produktami, nie-klientów takich jak np. przewłaszczających