„Nieodłącznym elementem każdej umowy z Klientem jest umowa o gwarantowanym standardzie świadczonych usług (SLA), w której określa się poziom ich jakości i termin wykonania. Wysoka jakość jest dla nas priorytetem – pracownicy przechodzą gruntowne szkolenia, a procesy są modelowane w taki sposób, aby ryzyko wystąpienia błędu było jak najmniejsze.”
Tomasz Królik / Dyrektor Centrum Operacyjnego Białystok

Profil

CERI International jest centrum usług biznesowych, gdzie obecnie dynamicznie rozwija się ITech Center, czyli centrum inżynierii oprogramowania. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze wrażliwych procesów dla banków oraz instytucji finansowych. Pomagamy naszym Klientom optymalizować procesy operacyjne oraz skutecznie wykorzystywać osiągnięte wyniki do poprawy jakości świadczonych usług.


Misja i Strategia

Nasze lokalizacje

 CERI International Centrum Operacyjne Białystok
ul. Hurtowa 1
15-399 Białystok
 CERI International Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zakładowa 96
92-402 Łódź
 CERI International Centrum Operacyjne Łódź
ul. Wersalska 6

91-203 Łódź

CERI powstało w 2003 roku jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw świadczących obsługę procesów biznesowych na polskim rynku. Historia firmy rozpoczęła się jednak już w roku 1996 – jako centrum rozliczeń dla BRE Banku. Obecnie CERI jest dynamicznie rozwijającym się centrum BPO (Business Process Outsourcing). Od marca 2012 roku 100% udziałowcem CERI jest drugi co do wielkości bank niemiecki Commerzbank AG.

CERI zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych Klienta, na którą mogą składać się zarówno pojedyncze usługi, jak i całe ich pakiety, świadczone w trzech nowoczesnych lokalizacjach w Łodzi i w Białymstoku. Pomagamy naszym Klientom optymalizować procesy operacyjne, automatyzować je oraz tworzymy dedykowane oprogramowanie w naszym ITech Center. Specjalizujemy się w obsłudze procesów biznesowych dla banków i instytucji finansowych.

Pracujemy w małych zespołach. Łącznie w CERI zatrudnionych jest ponad 600 pracowników.

 

EKONOM. / WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE
w %
90%
UDZIAŁ KOBIET
w %
69%
PRZEDZIAŁ WIEKOWY
w latach
19-63
ŚREDNI WIEK
w latach
30
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Polski / Niemiecki / Angielski / Hiszpański / Francuski / Holenderski / Włoski / Norweski / Portugalski / Czeski / Chorwacki / Ukraiński / Bułgarski / Rosyjski

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kariery prosimy kliknąć tutaj.

CERI zapewnia kompleksową obsługę procesów biznesowych Klienta, na którą mogą składać się zarówno pojedyncze usługi jak i całe pakiety usług. Specjalizujemy się w obsłudze procesów biznesowych dla banków i instytucji finansowych. Optymalizację procesów przeprowadzamy także dla naszych Klientów z branży: energetycznej, handlowej, transportowej i logistycznej, usług oraz administracji/zarządzania.

Dzielimy nasze usługi na 10 grup serwisowych. Podczas przeprowadzania procesu dużą wartość przykładamy do przejrzystego raportowania, ciągłej optymalizacji, jak i dochowania wymagań regulacyjnych.

MIGUEL-ANGEL RODRIGUEZ

Prezes Zarządu

ANDRZEJ GÓRECKI

Członek Zarządu

DR VEIT MARTIN

Dyrektor Departamentu Sprzedaży

+48 42 203 41 02

Veit.Martin@ceri.pl

DANIEL KUBATTA

Business Development Manager
(Niemcy, Austria)

+48 42 203 42 51

Daniel.Kubatta@ceri.pl

TOMASZ KWIATEK

Key Account Manager
(Polska)

+48 42 203 41 49

Tomasz.Kwiatek@ceri.pl

ARKADIUSZ SOŃTA

Dyrektor Departamentu Migracji Procesów
i Rozwiązań Biznesowych

+48 42 203 41 54

Arkadiusz.Sonta@ceri.pl

KATARZYNA ZWIERZCHOWSKA

Dyrektor Departamentu HR - Rozwój, Szkolenia
i Rekrutacja

+48 42 203 43 73

Katarzyna.Zwierzchowska2@ceri.pl

ŁUKASZ KLUJ

Kierownik Marketingu
Kontakt dla mediów

+48 42 203 41 03

Lukasz.Kluj@ceri.pl

„Znaczna część sukcesu projektów outsourcingowych zależy od tego, jak skutecznie realizowane jest przeniesienie procesów do usługodawcy. Przejmujemy know-how i pomagamy Klientom w sprawnej migracji procesów. Stale podnosimy poziom kwalifikacji naszych pracowników, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku.“
Arkadiusz Sońta / Dyrektor Departamentu Migracji Procesów i Rozwiązań Biznesowych / CERI International

System Whistleblowing

Przyłącz się do walki z przestępczością finansową

(Please find an English version below)

Straty gospodarcze spowodowane przestępstwami finansowymi stają się coraz częstsze.

CERI dokłada wszelkich starań, by klienci oraz pracownicy nie stali się ofiarami przestępstw finansowych lub nie zostali w nie wciągnięci w jakikolwiek sposób i by ich produkty i procesy nie zostały wykorzystane do popełnienia oszustwa.

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw finansowych jest kluczowym elementem naszej kultury korporacyjnej. Jesteśmy zobowiązani do integralności wewnątrz firmy oraz w kontaktach z klientami i powinniśmy przykładać szczególną wagę do sposobu, w jaki prowadzimy interesy.

CERI pragnie zachęcić wszystkich do przyłączenia się do walki z przestępczością finansową poprzez dokonywanie zgłoszeń dotyczących podejrzanych zachowań. Badania pokazują, iż zgłoszenia od pracowników, klientów lub stron trzecich często przyczyniają się do ujawnienia aktów przestępczości finansowej, a w rezultacie do prowadzenia dochodzenia i wniesienia oskarżenia.

Raportowanie online

Dlatego też wprowadziliśmy standardowy system raportowania funkcjonujący poza naszymi dotychczasowymi kanałami komunikacyjnymi (jak Departament Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Compliance). System BKMS (Business Keeper Monitoring System) jest aplikacją internetową umożliwiającą pracownikom, klientom oraz stronom trzecim raportowanie online o każdej porze potencjalnych działań wskazujących na nadużycie, mających wpływ na CERI.

Cenimy otwartą komunikację i mamy nadzieję, że podejmą Państwo decyzję o dokonaniu zgłoszenia ujawniając własne dane. Jeśli czują się Państwo bardziej komfortowo nie podając własnych danych, istnieje możliwość przesłania raportu w sposób anonimowy. W każdym przypadku Państwa informacje będą traktowane jako ściśle poufne. Zachęcamy do konfiguracji elektronicznej skrzynki odbiorczej w systemie. Umożliwi nam ona prowadzenie z Państwem komunikacji oraz właściwe prowadzenie dochodzenia i poszukiwanie niezbędnych informacji.

System stworzyliśmy celem przyjmowania dokonywanych w dobrej wierze zgłoszeń dotyczących możliwych działań przestępczych. Użytkownicy nie mogą nadużywać systemu w celu składania raportów fałszywych lub zniesławiających, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych dla zgłaszającego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zawsze mogą skontaktować się Państwo bezpośrednio z Departamentem Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Compliance, np. telefonicznie, mailowo, przy użyciu poczty lub osobiście. 

Prosimy o użycie następującego linku, by skorzystać z systemu BKMS:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/


JOIN THE FIGHT AGAINST FINANCIAL CRIME

Economic damage caused by financial crime is ever-increasing.

CERI makes every effort to ensure that customers and employees do not become victims of financial crime or become otherwise caught up in it, and that its products and processes cannot be abused for fraudulent activities.

Prevention and detection of financial crime is a key element of our corporate culture. We are committed to integrity within the company and in our dealings with our customers, and put it at the heart of the way we do business.

CERI wishes to encourage everyone to join the fight against financial crime by reporting suspicious behaviour. Studies show that reports from employees, clients or third parties do often uncover criminal activities, resulting in investigation and prosecution.

Online reporting

So we have introduced a standardised reporting system, to run alongside our existing communication channels (the Security, Internal Control and Compliance Department). The BKMS-System (Business Keeper Monitoring System) is an internet-based application, which enables employees, customers and third parties to report potentially fraudulent activities affecting CERI, online at any time of day.

We value open communication and we hope you will feel able to submit your report under your name. If you feel more comfortable not giving your name, you may do so. In any event, your information will always be handled in strictest confidence. We do encourage you to set up an electronic postbox in the system. This will enable us to communicate with you, and to seek any further information we need.

We have set up this system to receive reports of possible criminal activity made in good faith. People must not abuse this system by submitting deliberately false or defamatory reports. These may even lead to legal consequences for the reporter.

Of course you can always contact Security, Internal Control and Compliance Department directly, e.g. by phone, email, post or in person.

Please use the following link to enter the reporting system:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/

Nasi klienci


PARTNERZY I CZŁONKOSTWA


NAGRODY