News

CERI Day

Dziękujemy za wspaniały CERI Day na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Uniwersytet w Białymstoku jest dla nas ważnym partnerem. Razem współpracujemy na rzecz edukacji, rozwoju i kariery studentów oraz absolwentów Uczelni, m.in. finansując bezpłatne kursy języków niemieckiego i angielskiego.

8 listopada mieliśmy okazję spotkać się ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku podczas CERI Day, który zorganizowaliśmy wraz z Biurem Karier i Wydziałem Promocji UwB. Z możliwości rozmowy z pracownikami i rekruterem naszej firmy skorzystało kilkaset osób, a kilkadziesiąt uczestniczyło w wykładzie Piotra Maślaka, Compliance Officera i Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa, Audytu i Kontroli Wewnętrznej.