KONTAKT

CERI International Centrum Operacyjne Łódź
ul. Wersalska 6
91-203 Łódź

CERI International Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zakładowa 96
92-402 Łódź

CERI International Centrum Operacyjne Białystok
ul. Hurtowa 1
15-399 Białystok

OSOBY KONTAKTOWE

DR VEIT MARTIN
Dyrektor Departamentu Sprzedaży
+48 42 203 41 02
Veit.Martin[at]ceri.pl

DANIEL KUBATTA
Business Development Manager (Niemcy, Austria)
+48 42 203 42 51
Daniel.Kubatta[at]ceri.pl

TOMASZ KWIATEK
Key Account Manager
(Polska)
+48 42 203 41 49
Tomasz.Kwiatek[at]ceri.pl

IWONA OLENDER
Kierownik Zespołu
Dep. Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji
+48 42 203 41 14
Iwona.Olender[at]ceri.pl

ŁUKASZ KLUJ
Kierownik Marketingu
Kontakt dla mediów
+48 42 203 41 03
Lukasz.Kluj[at]ceri.pl

„Dynamiczna i profesjonalna sprzedaż potrzebuje stabilnego wsparcia, elastycznych pracowników i szybkich decyzji. Do CERI przekonało nas połączenie profesjonalizmu i ludzkiego podejścia."
Dieter Johns / Dyrektor Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta, TeleSon Vertriebs GmbH

Kodeks Postępowania Commerzbanku

Odpowiedzialność. Rzetelność. Uczciwość.

System Whistleblowing

Przyłącz się do walki z przestępczością finansową

(Please find an English version below)

Straty gospodarcze spowodowane przestępstwami finansowymi stają się coraz częstsze.

CERI dokłada wszelkich starań, by klienci oraz pracownicy nie stali się ofiarami przestępstw finansowych lub nie zostali w nie wciągnięci w jakikolwiek sposób i by ich produkty i procesy nie zostały wykorzystane do popełnienia oszustwa.

Zapobieganie i wykrywanie przestępstw finansowych jest kluczowym elementem naszej kultury korporacyjnej. Jesteśmy zobowiązani do integralności wewnątrz firmy oraz w kontaktach z klientami i powinniśmy przykładać szczególną wagę do sposobu, w jaki prowadzimy interesy.

CERI pragnie zachęcić wszystkich do przyłączenia się do walki z przestępczością finansową poprzez dokonywanie zgłoszeń dotyczących podejrzanych zachowań. Badania pokazują, iż zgłoszenia od pracowników, klientów lub stron trzecich często przyczyniają się do ujawnienia aktów przestępczości finansowej, a w rezultacie do prowadzenia dochodzenia i wniesienia oskarżenia.

Raportowanie online

Dlatego też wprowadziliśmy standardowy system raportowania funkcjonujący poza naszymi dotychczasowymi kanałami komunikacyjnymi (jak Departament Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Compliance). System BKMS (Business Keeper Monitoring System) jest aplikacją internetową umożliwiającą pracownikom, klientom oraz stronom trzecim raportowanie online o każdej porze potencjalnych działań wskazujących na nadużycie, mających wpływ na CERI.

Cenimy otwartą komunikację i mamy nadzieję, że podejmą Państwo decyzję o dokonaniu zgłoszenia ujawniając własne dane. Jeśli czują się Państwo bardziej komfortowo nie podając własnych danych, istnieje możliwość przesłania raportu w sposób anonimowy. W każdym przypadku Państwa informacje będą traktowane jako ściśle poufne. Zachęcamy do konfiguracji elektronicznej skrzynki odbiorczej w systemie. Umożliwi nam ona prowadzenie z Państwem komunikacji oraz właściwe prowadzenie dochodzenia i poszukiwanie niezbędnych informacji.

System stworzyliśmy celem przyjmowania dokonywanych w dobrej wierze zgłoszeń dotyczących możliwych działań przestępczych. Użytkownicy nie mogą nadużywać systemu w celu składania raportów fałszywych lub zniesławiających, co może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych dla zgłaszającego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zawsze mogą skontaktować się Państwo bezpośrednio z Departamentem Bezpieczeństwa, Kontroli Wewnętrznej i Compliance, np. telefonicznie, mailowo, przy użyciu poczty lub osobiście. 

Prosimy o użycie następującego linku, by skorzystać z systemu BKMS:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/


JOIN THE FIGHT AGAINST FINANCIAL CRIME

Economic damage caused by financial crime is ever-increasing.

CERI makes every effort to ensure that customers and employees do not become victims of financial crime or become otherwise caught up in it, and that its products and processes cannot be abused for fraudulent activities.

Prevention and detection of financial crime is a key element of our corporate culture. We are committed to integrity within the company and in our dealings with our customers, and put it at the heart of the way we do business.

CERI wishes to encourage everyone to join the fight against financial crime by reporting suspicious behaviour. Studies show that reports from employees, clients or third parties do often uncover criminal activities, resulting in investigation and prosecution.

Online reporting

So we have introduced a standardised reporting system, to run alongside our existing communication channels (the Security, Internal Control and Compliance Department). The BKMS-System (Business Keeper Monitoring System) is an internet-based application, which enables employees, customers and third parties to report potentially fraudulent activities affecting CERI, online at any time of day.

We value open communication and we hope you will feel able to submit your report under your name. If you feel more comfortable not giving your name, you may do so. In any event, your information will always be handled in strictest confidence. We do encourage you to set up an electronic postbox in the system. This will enable us to communicate with you, and to seek any further information we need.

We have set up this system to receive reports of possible criminal activity made in good faith. People must not abuse this system by submitting deliberately false or defamatory reports. These may even lead to legal consequences for the reporter.

Of course you can always contact Security, Internal Control and Compliance Department directly, e.g. by phone, email, post or in person.

Please use the following link to enter the reporting system:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/

Dane rejestrowe

CERI International Sp. z o.o.
ul. Wersalska 6
91-203 Łódź
Polska
+ 48 42 203 42 05
info[at]ceri.pl

Polityka prywatności

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi,
ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź

Numer rejestrowy: KRS  0000110890 (Numer w rejestrze handlowym)

Kapitał zakładowy: 11 850 000 PLN

Numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-37-448

Stopka redakcyjna

CERI International nieustannie sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach. Mimo starannego sprawdzania publikowanych treści nie można udzielić gwarancji poprawności danych.

To samo tyczy się także stron internetowych, do których strona odsyła za pomocą linków. Linki te służą do tego, aby zapewnić łatwy dostęp do informacji. Treści te nie należą do nas, ani nie są przez nas sprawdzane.