News

TALENTY CERI wyłowione!

Pierwszego lipca w CERI International oficjalnie wystartował program płatnych praktyk wakacyjnych: „TALENTY CERI”. Spośród 180 zgłoszonych aplikacji wybrano dziewięciu Kandydatów, którzy już wspierają lub będą wspierać pracę poszczególnych zespołów. Najwięcej, bo aż pięciu Praktykantów zostało przyjętych do CK Obsługi Procesów Niemieckojęzycznych. Dwie osoby wspierają Departament Administracji Personalnej, Wynagrodzeń i Procesów HR. Praktykanci zostali także przyjęci do Zespołu Marketingu oraz Departamentu Bezpieczeństwa, Audytu Wewnętrznego i Compliance.

Każdemu „Talentowi” został wyznaczony opiekun, pod okiem którego zdobywa nowe umiejętności oraz kompetencje. Uczestnicy programu pomagają w codziennej pracy poszczególnych zespołów, co wielu pozwala przełożyć wiedzę zdobytą na uczelni na praktykę. Oprócz realizacji bieżących zadań, nasi Praktykanci często pracują nad własnymi małymi projektami. Udział w programie to również doskonała okazja do tego, by poznać specyfikę pracy w międzynarodowej organizacji. Praktyki potrwają do końca września. Wszystkim Talentom życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów!